Chương 1. TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

(2 reviews)
ThS Nguyễn Hữu Hồi

GIỚI THIỆU

1.1Triết học nói chung và triết học Mác – Lênin nói riêng có vai trò đặc biệt quan trong trong việc trang bị thế giới quan và phương pháp luận cho con người từ đó chỉ đạo, định hướng hoạt động của họ trong nhận thức và cải tạo thế giới. Nghiên cứu nội dung vai trò của triết học Mác – Lênin đối với đời sống xã hội giúp chúng ta có cái nhìn khái quát về triết học và triết học Mác – Lênin làm cơ sở để nghiên cứu những nội dung cụ thể của triết học Mác – Lênin.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

– Để nắm vững Triết học Mác – Lênin, trước tiên phải đứng trên lập trường của giai cấp vô sản, lập trường của Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Khi nghiên cứu Triết học Mác – Lênin phải học tập và vận dụng phương pháp tư duy trừu tượng (có khả năng khái quát và kiến thức tổng hợp).

– Việc nắm  vững các nguyên lý, quy luật, phạm trù là hết sức cần thiết nhưng điều căn bản là phải biết liên hệ với thực tiễn cách mạng, đời sống XH, biết giải quyết những vấn đề mà cuộc sống đặt ra (bởi vì mục đích cao cả và cuối cùng của triết học Mác – Lênin là cải tạo thế giới).

– Lĩnh vực quân sự là một lĩnh vực đặc thù nhưng cũng không tách rời những quy luật phổ biến của triết học. Vì vậy, cán bộ chiến sĩ trong LLVT cần nghiên cứu và nắm vững Triết học Mác – Lênin để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hoàn thiện nhân cách bản thân.

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

 1. Phân tích sự đối lập giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm trong giải quyết vấn đề cơ bản của triết học; rút ra ý nghĩa phương pháp luận?
 2. Phân biệt triết học nhất nguyên luận và triết học nhị nguyên luận?
 3. Những hình thức phát triển cơ bản của chủ nghĩa duy vật trong lịch sử triết học là gì?
 4. So sánh phương pháp biện chứng với phương pháp siêu hình; rút ra ý nghĩa phương pháp luận?
 5. Phân tích đặc điểm và vai trò của triết học Mác – Lênin trong đời sống xã hội?
 6. Để nghiên cứu, học tập triết học Mác – Lênin đạt kết quả tốt cần thực hiện những yêu cầu gì?

Tải bài giảng đầy đủ

Thông tin thêm

 • Số mục 7
 • Quizzes 1
 • Thời lượng 2 tiết
 • Skill level Sinh viên năm nhất
 • Language Tiếng Việt
 • Students 1
 • Assessments Self

Bình luận & Đánh giá

Điểm số trung bình

4.5
2 sao

Chi tiết

5 sao
1
4 sao
1
3 sao
0
2 sao
0
1 sao
0

  Bình luận chương 1

  Video thú vị.

  Vai trò của Triết học Mác - Lênin

  Cần Video?